Ons team

tandzorg,tandartspraktijk,tandarts,friesland,Implantologie,Orthodontie,tandtechnisch werk,kroon en brugwerk,tandheelkunde,spoed behandeling,leeuwarden,franeker,behandelingen,afspraak maken,spoed,extractie,informatie,groningen,beijum,zuidhorn,weijert,selwert,hornbach,bedum
tandzorg,tandartspraktijk,tandarts,friesland,Implantologie,Orthodontie,tandtechnisch werk,kroon en brugwerk,tandheelkunde,spoed behandeling,leeuwarden,franeker,behandelingen,afspraak maken,spoed,extractie,informatie,groningen,beijum,zuidhorn,weijert,selwert,hornbach,bedum
tandzorg,tandartspraktijk,tandarts,friesland,Implantologie,Orthodontie,tandtechnisch werk,kroon en brugwerk,tandheelkunde,spoed behandeling,leeuwarden,franeker,behandelingen,afspraak maken,spoed,extractie,informatie,groningen,beijum,zuidhorn,weijert,selwert,hornbach,bedum
tandzorg,tandartspraktijk,tandarts,friesland,Implantologie,Orthodontie,tandtechnisch werk,kroon en brugwerk,tandheelkunde,spoed behandeling,leeuwarden,franeker,behandelingen,afspraak maken,spoed,extractie,informatie,groningen,beijum,zuidhorn,weijert,selwert,hornbach,bedum
tandzorg,tandartspraktijk,tandarts,friesland,Implantologie,Orthodontie,tandtechnisch werk,kroon en brugwerk,tandheelkunde,spoed behandeling,leeuwarden,franeker,behandelingen,afspraak maken,spoed,extractie,informatie,groningen,beijum,zuidhorn,weijert,selwert,hornbach,bedum
bestwpdeveloper
M.C Henden

Tandarts & eigenaar

BIG 69914976702

bestwpdeveloper
adriana garcia

Tandarts

BIG 29921731502

bestwpdeveloper
maryam doestzada

Tandarts

BIG 19922843502

bestwpdeveloper
Karel Heijs

Tandarts

BIG 49933496502

bestwpdeveloper
Ugur Aksoi

Endodontoloog Afgestudeerd in 2015 aan de Zonguldak Universiteit. Sinds 2016 werkzaam en momenteel geeft hij cursussen over biomimetische restauratieve tandheelkunde en endodontische behandelingen in Turkije en hier in Nederland. Deelt zijn cases en kennis op Instagram.

bestwpdeveloper
Jolanda
Praktijkmanager & preventieassistente
bestwpdeveloper
Lynn Joedoleksono
Mondhygiëniste
bestwpdeveloper
Sharon Linger
Mondhygiëniste
bestwpdeveloper
Jose
Preventieassistente
bestwpdeveloper
maddelon
Assistente & stagebegeleidster
bestwpdeveloper
Janita
Assistente
bestwpdeveloper
Rahaf
Assistente
bestwpdeveloper
Turkan
Preventie assistente
bestwpdeveloper
Thea
Balie assistente
tandzorg,tandartspraktijk,tandarts,friesland,Implantologie,Orthodontie,tandtechnisch werk,kroon en brugwerk,tandheelkunde,spoed behandeling,leeuwarden,franeker,behandelingen,afspraak maken,spoed,extractie,informatie,groningen,beijum,zuidhorn,weijert,selwert,hornbach,bedum

Uw glimlach is onze zorg

"Team Praktijk de Hunze"

Huisregels

Naam praktijk: Praktijk de Hunze

Adres: Granpré Molièreweg 53, 9731 LC Groningen

E-mailadres:praktijkmanager@praktijkdehunze.nl 

 1. Bij het eerste bezoek meenemen: een geldig legitimatiebewijs, de zorgpas en de afsprakenkaart;
 2. Behandelingen vinden uitsluitend plaats op afspraak;
 3. Je bent tenminste 5 minuten voor de behandeling aanwezig;
 4. Per dag is er ruimte voor (spoedeisende) klachten. Hierdoor kunt u op de dag dat er gebeld wordt geholpen worden. Voorwaarde is dat u voor 10.00 uur ‘s ochtends belt. Kan u niet op het beschikbare tijdstip aanwezig zijn, zal er de volgende dag opnieuw gebeld moeten worden. De spoedplekken worden dus per dag ingevuld en kunnen niet een of twee dagen vooruit worden toegezegd.
 5. Wijziging in verzekering, (e-mail)adres, telefoonnummer of medicatiegebruik geef je bij binnenkomst door;
 6. Verhuisd? Graag het nieuwe adres doorgeven. Voor het niet tijdig schriftelijk doorgeven van deze nieuwe gegevens ontstaan extra incasso kosten. Voor deze extra kosten blijft u zelf aansprakelijk;
 7. Je bezoekt de praktijk tenminste 1 keer per jaar voor een gebitscontrole;
 8. Bij voorgestelde behandelingen boven de € 150,- ontvang je vooraf een begroting. Voor vergoedingen uit uw zorgverzekering dient u zelf de polisvoorwaarden te raadplegen. Wij zijn te alle tijden bereid u hierbij te helpen;
 9. Wanneer je een afspraak wilt annuleren, doe je dit persoonlijk of telefonisch. Annuleringen per e-mail worden niet geaccepteerd;
 10. Indien je een afspraak niet nakomt of korter dan 48 uur van tevoren hebt geannuleerd, brengen wij de kosten van het tandheelkundig personeel in rekening;
 11. Patiënten die regelmatig hun afspraken niet nakomen, worden uitgeschreven;
 12. Tandartspraktijk de Hunze maakt voor zijn facturering gebruik van de service van factureringsbedrijf Infomedics.  Wil je geen facturen ontvangen via Uwnota , dan dien je de factuur na afloop van de behandeling contant te voldoen. Pinnen is niet mogelijk
 13. Wij werken graag in een schone mond. Poets voorafgaand aan een afspraak je tanden, thuis of in onze poetshoek.
 14. Agressief gedrag, verbaal of anderszins, wordt niet getolereerd en heeft onmiddellijke uitschrijving tot gevolg.
 15. De relatie tussen tandarts en patiënt is één die op wederzijds vertrouwen en samenwerking berust. Er wordt nagestreefd om altijd het best mogelijke advies en behandeling in het belang van de patiënt te leveren. Van de patiënt wordt verwacht het advies actief na te volgen.

Privacy Policy

Wij verwerken medische gegevens van onze patiënten. Vanwege de gevoeligheid van deze gegevens hebben wij privacy hoog in het vaandel staan. In onze privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens wij verwerken en waarvoor. Tevens staat in de privacyverklaring opgenomen welke rechten u hebt. Mocht u vragen hebben of uw rechten willen uitoefenen dan kunt u contact opnemen met J. van Akkeren via Praktijk de Hunze op 050 541 97 77

Privacy verklaring

Naam praktijk: Praktijk de Hunze

Adres: Granpré Molièreweg 53, 9731 LC Groningen

E-mailadres:praktijkmanager@praktijkdehunze.nl 

1. Introductie

1.1 Nodig voor onze dienstverlening

Om goede zorg te kunnen verlenen, verzamelen wij persoonsgegevens van u. Dit is noodzakelijk voor een goede behandeling, om contact met u op te nemen en de facturatie te verzorgen. Omdat wij niet alle diensten zelf leveren, maar voor sommige diensten andere dienstverleners inschakelen, is het soms nodig om gegevens te delen. Als wij u bijvoorbeeld doorverwijzen, zullen wij ook een deel van uw medisch dossier moeten delen. Wij doen dit enkel met uw toestemming en verstrekken slechts de persoonsgegevens die van belang zijn voor die dienstverlening.

1.2 Wettelijk verplichtingen

Tandartsen zijn verplicht om medische dossiers 15 jaar te bewaren. Als de wettelijke bewaartermijn is verlopen en u niet langer patiënt bij ons bent, worden de gegevens vernietigd. Indien u patiënt blijft, kunnen wij uw persoonsgegevens bewaren in het kader van toekomstige behandelingen.

1.3 Voor wie geldt deze privacyverklaring?

Deze privacyverklaring geldt voor al onze patiënten. Daarnaast is deze privacyverklaring ook van toepassing wanneer u een bezoek brengt aan onze website, een voormalige patiënt bent, patiënt wil worden of wilde worden, maar dit uiteindelijk niet is gebeurd of wij voor uw tandarts waarnemen.

1.4 Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?

Onze organisatie is (verwerkings)verantwoordelijke voor het verzamelen en gebruiken van uw gegevens.

2. Persoonsgegevens en verwerking daarvan

2.1 Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die te herleiden zijn tot een natuurlijk persoon. Er zijn verschillende categorieën persoonsgegevens zoals gegevens betreffende behandelingen, facturatie en verwijzingen. Wanneer u patiënt wordt bij ons, vragen wij u om een aantal persoonsgegevens, zoals uw naam, adres, geboortedatum, rekeningnummer, telefoonnummer en e‐mailadres. Wanneer u behandeld wordt, worden deze gegevens en gegevens omtrent behandeling en onderzoek vastgelegd in uw medisch dossier. In ons elektronische systeem kunnen ook een zorgplan, contactmomenten en patiëntgegevens opgenomen worden.

2.2 Wat betekent verwerken?

De betekenis van het begrip ‘verwerken’ is ruim en houdt onder meer in: het verzamelen, bewaren, raadplegen, gebruiken, met elkaar in verband brengen en het verstrekken aan derde partijen die voor ons bepaalde diensten uitvoeren.

2.3 Waarom hebben we toestemming nodig voor de verwerking?

Wij mogen niet zomaar persoonsgegevens van u verwerken. Daar hebben wij een legitieme reden voor nodig. Vaak vloeit dit voort uit de behandelovereenkomst of een wettelijke verplichting. Soms is dit gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming. Voor kinderen onder de 16 jaar vragen wij toestemming van een ouder. U kunt uw toestemming op elk moment weer intrekken. Indien u niet akkoord gaat, of uw toestemming intrekt, kunnen we u niet goed van dienst zijn. Passende zorg kan enkel geleverd worden als alle relevante gegevens beschikbaar zijn. Bovendien zijn wij verplicht om een medisch dossier aan te leggen om de kwaliteit van (toekomstige) zorg te waarborgen.

3. Wat doen wij met uw gegevens?

3.1 Inschrijving

Indien u zich inschrijft moet u naast de onder 2.1. genoemde gegevens ook uw BSN-nummer opgeven. Dat moeten wij op uw identiteitsbewijs controleren. Wij maken daarvan geen kopie of scan. Als dat aan de orde is, zullen wij u vragen naar uw dossier bij uw voorgaande tandarts.

3.2 Verwijzing

Soms kan het nodig zijn om u te verwijzen naar een andere specialist. Wij verstrekken enkel de noodzakelijke persoonsgegevens aan deze specialist. Indien u een afspraak maakt met deze specialist, wordt dit gezien als het geven van toestemming.

3.3 Betaling

Wij gebruiken uw gegevens om uw verzekeraar of u een factuur te sturen voor de behandeling. Dat kan ook via een factoringbedrijf of administratiekantoor. Op de factuur staan uw NAW-gegevens en een specificatie van de behandeling. Deze facturen bewaren wij voor onze debiteurenadministratie. Indien een rekening na meerdere herinneringen niet wordt betaald, kunnen gegevens worden gedeeld met derden voor de incasso.

3.3 Zorgverzekeraar

Indien u verzekerd bent, wisselen wij uw persoonsgegevens uit met de zorgverzekeraar. Wij wisselen enkel de noodzakelijk gegevens uit.
De zorgverzekeraar kan tevens gegevens opvragen van verzekerde voor een controle. Afhankelijk van het soort onderzoek moeten wij de gevraagde gegevens verstrekken. Daarbij zullen wij de privacy van onze patiënten altijd voorop stellen.

3.4 Bezoek website

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen wij een aantal gegevens verwerken via cookies.

3.5 Melden van incidenten

Als er onverwacht toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens – of wij vermoeden dat dit het geval is – dan zullen wij dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als dit incident op uw persoonsgegevens betrekking heeft en voor u mogelijk een hoog risico inhoudt op uw rechten en vrijheden, dan brengen we u zo snel mogelijk op de hoogte.

3.6 Verwerker

Het kan noodzakelijk zijn dat gegevens worden gedeeld met derden, zoals een ICT-leverancier van ons of een administratiekantoor. Indien deze derde kwalificeert als een verwerker, dan sluiten wij een verwerkersovereenkomst af met deze partij, zodat uw privacy beschermd is.

4. Plichten tandarts

4.1 Beveiliging

Zorgaanbieders hebben een beroepsgeheim en mogen in de basis niets doorgeven aan anderen. Al onze medewerkers die patiëntgegevens verwerken of daarvan kennis nemen, hebben zich verplicht tot geheimhouding.

Gegevens uit uw dossier worden slechts gedeeld met diegenen die bij de behandeling zijn betrokken of wanneer u toestemming hebt gegeven voor het delen van die gegevens. Op deze regel bestaan enkele uitzonderingen, denk aan een wettelijk voorschrift op basis waarvan de zwijgplicht doorbroken mag worden. Wij geven geen persoonsgegevens door aan een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Iedere zorgverlener mag alleen onder zijn/haar eigen account inloggen. In uitzonderingsgevallen kan het toch nodig zijn om snel toegang te krijgen tot een patiëntendossier, bijvoorbeeld bij spoedgevallen. Naast de bovengenoemde organisatorische maatregelen zullen wij ook voldoende technische beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen.

4.2 Verantwoordingsplicht

Om te voldoen aan onze verantwoordingsplicht houden wij registers bij van verwerkingen en eventuele datalekken.

5. Waar hebt u recht op?

5.1 Recht op inzage en afschrift

U hebt het recht om kennis te nemen van de gegevens in uw dossier. U kunt op afspraak uw dossier inzien onder begeleiding van de zorgprofessional. Verder hebt u recht op een afschrift van uw dossier. Persoonlijke aantekeningen vallen niet onder dit inzagerecht. Gegevens van derden in uw dossier zullen in beginsel onzichtbaar gemaakt worden.

5.2 Recht op correctie

U hebt het recht om onjuiste persoonsgegevens te rectificeren. Tevens kunt u uw patiëntdossier aanvullen. Bijvoorbeeld met een second opinion van een andere zorgaanbieder of uw eigen visie op een behandeling. Zorg er ook voor dat u wijzigingen in uw gegevens doorgeeft, bijvoorbeeld uw huisadres bij een verhuizing of wijziging van een telefoonnummer. Voor simpele wijzigingen kunt u gewoon de praktijk bellen of mailen. Voor een complexer verzoek kunt u onderaan de verklaring vinden waar u een verzoek kunt indienen.

5.3 Recht op verwijdering

U hebt het recht op gegevensverwijdering. Deze verwijdering is niet in alle gevallen mogelijk. Gelet moet worden op het aanmerkelijk belang van een ander om de gegevens te bewaren (denk aan een rechtszaak of erfelijkheid) en andere wettelijke voorschriften die zich verzetten tegen vernietiging.

5.4 Recht op klagen

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Mocht dat niet tot het gewenste resultaat leiden dan hebt u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

5.5 Overige rechten

U hebt tevens recht op informatie, beperking van de gegevensverwerking, recht op verzet tegen de gegevensverwerking en het recht op het verkrijgen van uw gegevens in elektronische vorm. Indien u een van uw rechten wilt uitoefenen vragen wij u schriftelijk een verzoek te doen. Onderaan het reglement kunt u vinden waar u een verzoek kunt indienen. Wij streven ernaar om binnen vier weken te reageren op uw verzoek.

Vragen?

Indien u gebruik wilt maken van een van uw rechten of nog vragen heeft kunt u contact opnemen met J van Akkeren via 050 – 541 97 77