Missie & Huisregels

Onze Missie

Onze praktijk is gefocust op kwaliteit en preventie. Daarom zien wij patinten ook graag twee keer per jaar terugkomen voor een controle. Zodoende kunnen wij veranderingen vroeg signaleren en daarop inspelen. Dit alles onder het motto 'voorkomen is beter dan genezen'. Zo houden wij de zorgkosten en uw kosten zo laag mogelijk.

Kwaliteit

Tandartspraktijk de Hunze staat voor hoogwaardige tandheelkunde. Onze behandelaars werken alleen met moderne apparatuur, veilige en hoogstaande materialen van erkende leveranciers.

Om de kwaliteit van zorg te waarborgen is tandartspraktijk de Hunze voortdurend bezig om het kwaliteitsbeleid verder vorm te geven. Bij goede zorg en aandacht voor uw gebit staat kwaliteit voorop. Daarom besteden wij veel aandacht aan zorgvuldige informatie en goede service aan u. Goede behandelingen, materialen en administratie zijn hierbij essentieel. Wij hanteren daarvoor procedures die gebaseerd zijn op richtlijnen van de beroepsvereniging en wetenschappelijke verenigingen in de mondzorg.

Alle behandelaars van tandartspraktijk de Hunze zijn goed opgeleid. We werken voortdurend aan de deskundigheid van de behandelaars, die deze op peil houden door bij- en nascholing en het lezen van vakliteratuur. Dit alles dient om een permanent hoge kwaliteit in gebitsonderhoud en voorlichting te garanderen.

Intern wordt door de tandartsen en mondhygiënisten deelgenomen aan bijeenkomsten ten behoeve van deskundigheidsbevordering. Extern wordt deelgenomen aan cursussen, congressen en klinische avonden.

Door de bij- en nascholing van onze behandelaars kunt u als patiënt erop rekenen dat de tandheelkundige kennis van onze behandelaars actueel is en u volgens de meest moderne inzichten en technieken wordt behandeld.

Al onze tandartsen zijn geregistreerd in het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Inschrijving in het BIG-register geeft u als patiënt de waarborg dat de tandarts met goed gevolg een universitaire opleiding tot tandarts heeft afgelegd.

Huisregels

Om alles in de praktijk soepel te laten verlopen, hanteren wij de volgende huisregels:

 1. Bij ieder bezoek meenemen: een geldig legitimatiebewijs, de zorgpas en de afsprakenkaart;
 2. Behandelingen vinden uitsluitend plaats op afspraak;
 3. Je bent tenminste 5 minuten voor de behandeling aanwezig;
 4. Per dag is er ruimte voor (spoedeisende) klachten. Hierdoor kunt u op de dag dat er gebeld wordt geholpen worden. Voorwaarde is dat u voor 10.00 uur ‘s ochtends belt. Kan u niet op het beschikbare tijdstip aanwezig zijn, zal er de volgende dag opnieuw gebeld moeten worden. De spoedplekken worden dus per dag ingevuld en kunnen niet een of twee dagen vooruit worden toegezegd.
 5. Bij bezoek aan de praktijk zet je je telefoon op stil;
 6. Wijziging in verzekering, (e-mail)adres, telefoonnummer of medicatiegebruik geef je bij binnenkomst door;
 7. Verhuisd? Graag het nieuwe adres doorgeven. Voor het niet tijdig schriftelijk doorgeven van deze nieuwe gegevens ontstaan extra incasso kosten. Voor deze extra kosten blijft u zelf aansprakelijk;
 8. Je bezoekt de praktijk tenminste 1 keer per jaar voor een gebitscontrole;
 9. Bij voorgestelde behandelingen boven de € 150,- ontvang je vooraf een begroting. Voor vergoedingen uit uw zorgverzekering dient u zelf de polisvoorwaarden te raadplegen. Wij zijn te alle tijden bereid u hierbij te helpen;
 10. Wanneer je een afspraak wilt annuleren, doe je dit persoonlijk of telefonisch. Annuleringen per e-mail worden niet geaccepteerd;
 11. Indien je een afspraak niet nakomt of korter dan 24 uur van tevoren hebt geannuleerd, brengen wij de kosten van het tandheelkundig personeel in rekening;
 12. Patiënten die regelmatig hun afspraken niet nakomen, worden uitgeschreven;
 13. Tandartspraktijk de Hunze maakt voor zijn facturering gebruik van de service van factureringsbedrijf Infomedics.  Wil je geen facturen ontvangen via Uwnota , dan dien je de factuur na afloop van de behandeling contant te voldoen. Pinnen is niet mogelijk
 14. Wij werken graag in een schone mond. Poets voorafgaand aan een afspraak je tanden, thuis of in onze poetshoek.
 15. Agressief gedrag, verbaal of anderszins, wordt niet getolereerd en heeft onmiddellijke uitschrijving tot gevolg.
 16. De relatie tussen tandarts en patiënt is één die op wederzijds vertrouwen en samenwerking berust. Er wordt nagestreefd om altijd het best mogelijke advies en behandeling in het belang van de patiënt te leveren. Van de patiënt wordt verwacht het advies actief na te volgen.

Wanneer één van beide partijen van mening is dat het vertrouwen niet meer aanwezig is, is het verstandig om de behandelrelatie te beëindigen en te veranderen van tandarts.